Icy Yeung Pui Sze

明愛莫張瑞勤

神探伽俐略

P1-P4

7

Overall Review:

課堂表現: 

​出席學生人數:

2

Sat Jul 27 2019 17:18:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

整體上課表現良好,教授了有關聽力的知識,並講解指紋的特性,完成了採集指紋的實驗。